DYNAMISK ELEVPLAN

Den dynamiske elevplan i MinUddannelse fungerer som et værktøj i dialogen mellem eleven, skolen og forældrene og har til formål at understøtte elevens læring og trivsel. Elevplanen viser, hvad eleven er i gang med at lære og allerede har lært. Den daglige brug af MinUddannelse til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen bevirker, at elevplanen løbende opdateres og nuanceres. Eleven kan også bidrage til elevplanen ved fx at kommentere læringsmål, vurdere tegn på læring samt aflevere forskellige former for produkter som dokumentation for sin læring.

Elevplanen i MinUddannelse kan betragtes som en hjemmeside, der giver et billede af forskellige områder i relation til elevens læring og trivsel. Med afsæt i elevplanen har forældrene og barnet mulighed for at tale om barnets læring og på den måde understøtte barnets skolegang. Se forældreguide til MinUddannelse her.

Læs mere om elevplanen her

På oversigten herunder kan du se, hvilke elementer/funktioner, der bidrager til at nuancere elevplanen i MinUdd.

Fælles Mål
Fælles Mål er udgangspunktet for elevens læring
Læringsmål
Fælles Mål nedbrydes til elevnære læringsmål
Tegn på læring
Tegn på læring giver mulighed for elevens selvevaluering
Feedback på læringsmål
Både eleven, læreren og pædagogen har mulighed for at knytte en kommentar til læringsmålet
Elevens produkter
Elevplanen kan samle elevens produkter og afleveringer
Feedback på produkter
Feedback på elevens produkter samles i elevplanen
Portefølje
Eleven kan vælge hvilke produkter, de vil fremhæve i deres portefølje
Alsidige kompetencer
Vurderingen af elevens alsidige kompetencer bliver til et samtaleredskab i form af et spindiagram
Noter
I noterne kan aftaler, referater fra læringssamtaler mm. samles
Vejledning
Her samles info om elevens skolegang, UPV, handleplan fra UU mm.
Karakterer
Elevens karakterer bliver overført fra KMD
Fravær
Elevens fravær bliver overført fra KMD
Show More
 

Elevplaner i Aalborg Kommune

Anvendelsen af læringsplatformen og elevplansarbejdet er tæt forbundet. Derfor bliver elevplanerne i Aalborg Kommune udarbejdet i MinUddannelse. Skolens ledelse sætter rammerne for, hvordan der lokalt arbejdes med elevplanerne.

 

​Indholdet i elevplanerne har sammenhæng med nedenstående model "Brugen af MinUdd. opdelt i niveauer ver. 2.0". Modellens niveau 1 illustrerer hvilke funktioner, der som minimum skal anvendes i MinUddannelse, for at lovkravet til digitale, dynamiske elevplaner er opfyldt. Når man bevæger sig op ad trappen og anvender flere funktioner i MinUddannelse, vil elevplanen indeholde flere forskelligeartede elementer/data og dermed blive mere fyldig. 

Fravær

Elevens fravær bliver overført fra KMD