top of page

DYNAMISK ELEVPLAN

I Aalborg Kommune bliver elevplanen udarbejdet i MinUddannelse. Skolens ledelse sætter rammerne for, hvordan der lokalt arbejdes med elevplanerne, så de overholder lovgivningen. Find de formelle krav til elevplanen her. Nedenstående beskrivelser og modeller har til formål at understøtte skolerne i dette arbejde.

Den dynamiske elevplan i MinUddannelse fungerer som et værktøj i dialogen mellem eleven, skolen og forældrene og har til formål at understøtte elevens læring og trivsel. Den daglige brug af MinUddannelse til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen bevirker, at elevplanen løbende opdateres og nuanceres. I den digitale portefølje kan både lærere, pædagoger og elever tilføje produkter og feedback, som dokumentation for elevens læring..

Elevplanen i MinUddannelse kan betragtes som en hjemmeside, der giver et billede af forskellige områder i relation til elevens læring og trivsel. Med afsæt i elevplanen har forældrene og barnet mulighed for at tale om barnets læring og på den måde understøtte barnets skolegang. 

Elevplanens indhold varierer alt efter fagets karakter og omfang. En tommelfingerregel er, at du som lærer skal kunne vise, hvor eleven er lige nu og gennem feedback og noter kan vise, hvor eleven er på vej hen.

Nedenstående model viser et eksempel på, hvordan den kontinuerlige brug af MinUddannelse henover et skoleår bidrager til en dynamisk elevplan.

Aalborg Kommune, Klynge+ Feedback-missio

HVAD KAN ELEVPLANEN INDEHOLDE?


På nedenstående oversigt kan du se alle de indholdselementer, der kan være med til at skabe en dynamisk elevplan i MinUddannelse. Det er dog ikke realistisk, at man får anvendt alle muligheder lige meget. Vi foreslår et særligt fokus på første seks indholdselementer.

Fælles Mål
Fælles Mål

Fagenes kompetencemål er udgangspunktet for elevens læring

press to zoom
Elevens produkter
Elevens produkter

Elevplanen kan samle elevens produkter og afleveringer

press to zoom
Feedback på produkter
Feedback på produkter

Feedback på elevens produkter samles i elevplanen

press to zoom
Portefølje
Portefølje

Eleven kan vælge hvilke produkter, de vil fremhæve i deres portefølje

press to zoom
Alsidige kompetencer
Alsidige kompetencer

Vurderingen af elevens alsidige kompetencer bliver til et samtaleredskab i form af et spindiagram

press to zoom
Noter
Noter

I noterne kan aftaler, referater fra læringssamtaler mm. samles

press to zoom
Læringsmål
Læringsmål

Fælles Mål nedbrydes til elevnære læringsmål

press to zoom
Tegn på læring
Tegn på læring

Tegn på læring giver mulighed for elevens selvevaluering

press to zoom
Feedback på læringsmål
Feedback på læringsmål

Både eleven, læreren og pædagogen har mulighed for at knytte en kommentar til læringsmålet

press to zoom
Vejledning
Vejledning

Her samles info om elevens skolegang, UPV, handleplan fra UU mm.

press to zoom
Karakterer
Karakterer

Elevens karakterer bliver overført fra KMD

press to zoom
Fravær
Fravær

Elevens fravær bliver overført fra KMD

press to zoom
Mere om elevplanen
bottom of page