NETVÆRK FOR  DSA-VEJLEDERE

OG RESSOURCEPERSONER 

 MØDEDATOER 

1. møde 

Mandag d. 18. november

kl. 14.00 - 16.30
Godthåbsgade 8, lokale 3 + 4

Tema: inferensdragning som en del af læseforståelsen/Henrik Balle Nielsen, VIA og KU

2. møde

Torsdag d. 2. april 

kl. 14.00 - 16.30.

Godthåbsgade 8, lokale 3 + 4

Tema: Evaluering af tosprogsmodellen/Karen Nygaard Kristensen

Netværk for DSA koordinatorer/vejledere skal understøtte skolernes arbejde med systematisk at styrke dansk som andetsprog, som basisundervisning, som dimension i undervisningen  og som supplerende undervisning uden for klassen.

Temaer vælges ud fra aktualitet og de behov vejlederne formulerer.

Deltagere er medarbejdere, som varetager funktionen som DSA -koordinator/vejleder på skolen.

denne side kan du finde forskellige skabeloner, værktøjer, videoer, links mm. som kan støtte dig i dit arbejde med tosprogede elever, herunder nyankomne.

 

 KOORDINATOR 

 KOORDINATOR