NETVÆRK FOR  DSA-VEJLEDERE

OG RESSOURCEPERSONER 

 MØDEDATOER 

1. møde 

Mandag d. 21. september

kl. 14.00 - 16.00.
Godthåbsgade 8, lokale 1.2 + 1.3

Tema: evaluering af tosprogsmodel + praksiseksempel på samarbejde mellem kompetence- og tilknytningsskole. (DSA-vejledere + ressourcepersoner + ledere) 

2. møde

Torsdag d. 11. marts

kl. 14.00 - 17.00.

Sofiendalskolen

Tema: Oplæg om broen til fagsproget v. Helene Thise

(DSA-vejledere + ressourcepersoner + øvrige interesserede vejledere) 

Netværk for DSA koordinatorer/vejledere skal understøtte skolernes arbejde med systematisk at styrke dansk som andetsprog, som basisundervisning, som dimension i undervisningen  og som supplerende undervisning uden for klassen.

Temaer vælges ud fra aktualitet og de behov vejlederne formulerer.

Deltagere er medarbejdere, som varetager funktionen som DSA -koordinator/vejleder på skolen.

denne side kan du finde forskellige skabeloner, værktøjer, videoer, links mm. som kan støtte dig i dit arbejde med tosprogede elever, herunder nyankomne.