top of page

Digitale møder

Online samarbejde og mødevirksomhed

Vi har alle lært meget om digitale møder under Corona. 

Den læring ønsker vi at udbygge og arbejde videre med fremadrettet. Vi skal holde fast i den gode læring, når vi også fremover mødes mere online, end vi gjorde i tiden før Corona. Samtidig er det besluttet politisk, at vi skal øge brugen af digitale møder på tværs af alle enheder i Børn og Unge, så de udgør mindst 25% af den samlede mødeaktivitet.

 

Digitale møder kan i nogle tilfælde stille andre krav til såvel mødeleder som mødedeltagere end fysiske møder kan. Digitale møder er også mere velegnede til nogle former for møder end andre.

Derfor har vi udarbejdet en række værktøjer til dig om mødeleder og -deltager, som du kan bruge i dit arbejde.

 

Værktøjerne understøtter og supplerer det materiale, som er udarbejdet på tværs af Aalborg Kommune, og som kan findes på KLIK (intranet).

Du finder de generelle principper tilgængelige HER

bottom of page