top of page
Børnehavebørn

 

 

 

Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af:

 

Fællesskaber, Professionalisme, Dialog, Helhed og Sammenhæng

 

På den måde bistås alle børn i Aalborg Kommune på bedste vis, når de siger farvel til en tryg børnehave - og måske den bedste ven gennem flere år - for at starte i 0. klasse på en skole, hvor stort set alt er nyt og hvor barnets forventninger er rigtig store.

 

Overgangen fra børnehave til skole er en af flere livsovergange i børns og unges liv. En livsovergang er kendetegnet ved, at den indebærer væsentlige forandringer i barnets liv, fordi barnets identitet, relationer og rolle grundlæggende forandres på én gang. En god overgang er, når der er fokus på barnets kompetencer, fællesskaber og nærmeste udviklingszone.

 

Hvordan børn klarer sig i forbindelse med overgangen, afhænger af en lang række forhold i børnenes omgivelser. For ikke så mange år tilbage var der generelt meget lidt viden på området, og det havde hverken den store pædagogiske, politiske eller forskningsmæssige interesse. I takt med at man er blevet opmærksom på, at børns problemer i skolen ofte starter tidligt og kan have rod i selve skolestarten, er både den politiske og den forskningsmæssige interesse for emnet vokset.

Den gode overgang fra børnehave til skole

bottom of page