NETVÆRK FOR 

BØRNEHAVEKLASSELEDERNE

 MØDEDATOER 

Heldagsmøde for Børnehaveklasseledere

Tid: Onsdag 21-10-2020 kl. 08.00-15.00

 

Sted: Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby - Lokale 1.2 + 1.3 på 1. sal

 

Formiddag: Sprogaktiviteter og videndeling skolerne imellem – Hvad gør vi efter de obligatoriske sprogvurderingerne er foretaget?

 

Eftermiddag: Kreative og musiske udtryksformer med fokus på sang, musik og bevægelse

Netværk for børnehaveklasseledere skal give deltagerne inspiration til deres konkrete arbejde i børnehaveklassen på skolerne. 
Netværket bliver organiseret med skoleområdemøder; Nord, Centrum, Sydøst og Sydvest. Mødeindkaldelser til skoleområdemøder, faglig skovtur m.v. samt dagsordner og referater af møder udsendes på konferencen for børnehaveklasseledere på Skolekom. Deltagere er medarbejdere, som varetager børnehaveklasselederfunktionen på skolen. 


Der er desuden et forretningsudvalg, FU for børnehaveklasseledere, som består af repræsentanter fra de fire skoleområder:

FU mødes 2- 3 gange årligt og står bl.a. for at planlægge en årlig heldagskonference for børnehaveklasseledere, hvor man retter særlig fokus på sprog, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab.