NETVÆRK FOR 

BØRNEHAVEKLASSELEDERNE

 MØDEDATOER 

Onsdag d. 25. september 2019

kl. 8.00-15.15

Heldagskonference for bh.kl.ledere,

Lok. 3+4, Godthåbsgade 8.

Formiddag:

Opkvalificering i anvendelse af minsteriets sprogvurderingsmateriale/Mette-Marie Rydén, Lærings- og fleresprogskonsulent, Viborg Kommune

Eftermiddag:

Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen/Hanne Due Bak, CFU

Netværk for børnehaveklasseledere skal give deltagerne inspiration til deres konkrete arbejde i børnehaveklassen på skolerne. 
Netværket bliver organiseret med skoleområdemøder; Nord, Centrum, Sydøst og Sydvest. Mødeindkaldelser til skoleområdemøder, faglig skovtur m.v. samt dagsordner og referater af møder udsendes på konferencen for børnehaveklasseledere på Skolekom. Deltagere er medarbejdere, som varetager børnehaveklasselederfunktionen på skolen. De nye børnehaveklasseledere tilmeldes netværket via en besked til Hans Hylleberg 


Der er desuden et forretningsudvalg, FU for børnehaveklasseledere, som består af repræsentanter fra de fire skoleområder:

FU mødes 2- 3 gange årligt og står bl.a. for at planlægge en årlig heldagskonference for børnehaveklasseledere, hvor man retter særlig fokus på sprog, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab.

 KOORDINATOR