top of page

NETVÆRK FOR 
BØRNEHAVEKLASSELEDERNE

 MØDEDATOER 

Netværksmøde for Børnehaveklasseledere og læsevejledere

Tid: Torsdag d. 28-10-2020 kl. 11.00-15.00

 

Sted: Kommer senere

 

Program:

Hjernen og Hjertet

Netværk for børnehaveklasseledere skal give deltagerne inspiration til deres konkrete arbejde i børnehaveklassen på skolerne. 
Netværket bliver organiseret med skoleområdemøder; Nord, Centrum, Sydøst og Sydvest. Mødeindkaldelser til skoleområdemøder, faglig skovtur m.v. samt dagsordner og referater af møder udsendes på konferencen for børnehaveklasseledere på Skolekom. Deltagere er medarbejdere, som varetager børnehaveklasselederfunktionen på skolen. 


Der er desuden et forretningsudvalg, FU for børnehaveklasseledere, som består af repræsentanter fra de fire skoleområder:

FU mødes 2- 3 gange årligt og står bl.a. for at planlægge en årlig heldagskonference for børnehaveklasseledere, hvor man retter særlig fokus på sprog, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab.

Er du ny i netværket, kan du få adgang til netværkets fællesmappe ved at kontakte Lene Thorhauge

bottom of page