REGLER FOR BRUG AF BILLEDER

Nye regler for brug af personbilleder
Fremover kræver det som udgangspunkt ikke samtykke at offentliggøre harmløse personbilleder - herunder video. Datatilsynet har erkendt, at den tidligere sondring mellem portræt- og situationsbillede ikke har fungeret hensigtsmæssigt. Det afgørende er nu, at personen på billedet ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket fx i forbindelse med markedsføring eller andet kommercielt øjemed. Og naturligvis, at vi ikke offentliggør billeder, der viser følsomme/fortrolige oplysninger som fx religion, seksuel orientering og helbredsoplysninger.
Hvor må du offentliggøre billeder?
De nye regler gælder for offentliggørelse af billeder på internettet. Vi må altså også offentliggøre billeder efter samme retningslinjer på vores knap så offentlige platforme, fx Aula, MinUddannelse eller på væggen i  klasselokalet. Til gengæld vil vi ikke foretage mere indgribende offentliggørelser uden samtykke, hvilket gælder fx kampagner eller trykt materiale såsom pjecer og plakater. Hvis et billede kun bruges i intern sammenhæng fx på intranettet og i personalerum, hvor udelukkende ansatte ser det, er der ikke tale om en offentliggørelse. Når du bruger billederne internt, kræver det altså ikke samtykke.
 
Hvem er på billedet?
Den nye praksis gælder både elever, forældre, gæster m.fl., men ikke ansatte på job! For ansatte på arbejde gælder der fortsat et krav om samtykke til offentliggørelse af billeder (læs mere her).
Hvad gør du?
Du skal altså fremover kigge på ethvert billede, du gerne vil offentliggøre og med din sunde fornuft vurdere, om personerne herpå med rette kan føle sig krænket over det, der vises på billedet eller den sammenhæng, du vil bruge det i. Hvis ikke, må du gerne bruge billedet. 
Hvis vi vil offentliggøre billeder uden samtykke, skal personerne herpå kende til vores brug af billeder. Dette håndterer vi på forskellige måder afhængig af, hvem der er på billederne:
 • Elever og forældre:
  • Forældrene har modtaget en generel orientering via eBoks. Det samme sker ved fremtidige skoleindskrivninger.
  • Derudover skal skolen linke til forvaltningens persondatapolitik/oplysningspligt på skolens hjemmeside. Brug dette link
  • Skolen skal opdatere persondatapolitikken i Aula under Fælles filer. Find persondatapolitikken her.
 • Gæster
  • Er der ”gæster” med på billedet, dvs. andre end forældre/elever/ansatte under Aalborg Kommunes Skoleforvaltning, skal du sikre dig, at disse er orienteret om den påtænkte offentliggørelse af billedet og dokumentere, at du har udleveret eller sendt persondatapolitikken til dem. Find den her.
 
 • Ansatte
  • Skolens administration har ansvar for at indhente og opbevare samtykke for alle ansatte. Se skabelon til samtykke her.

 

 

Du skal stadig respektere et nej!
Hvis du får en henvendelse fra en elev, forældremyndighedsindehaver, en ansat eller gæst, der beder om at få et specifikt billede fjernet, skal du gøre dette.

En indsigelse fra forældremyndighedsindehaver/den ansatte m.fl. imod offentliggørelsen kan gælde et specifikt billede eller være af helt generel karakter, dvs. hvis vedkommende modsætter sig offentliggørelse af alle billeder af pågældende. Det er dit ansvar at sikre, at ingen personer på billedet har modsat sig den offentliggørelse, du påtænker. På samme måde, som man har styr på, om børnene i klassen har allergi mv., så har man også fremover styr på, hvilke børn, der ikke må offentliggøres billeder af. Har du ikke styr på, om personen/forældremyndighedsindehaver har modsat sig brug af billeder, så er svaret desværre, at så kan billedet ikke offentliggøres.

"Husk, at når der er tale om billeder af børn, så skal vi være ekstra opmærksomme. Det er – som i alle andre sammenhænge – vores ansvar at passe bedst muligt på børnene!"

Databeskyttelsesjurist, Lill-Jana Vandmose Larsen

Styr på billeder

Du skal huske, at billeder med genkendelige personer er personoplysninger, som vedkommende senere har ret til indsigt i og – hvis de er brugt til andet end ren intern brug – kan kræve slettet. Det er derfor en god idé at gemme og bruge så få billeder som muligt. Det er eksempelvis en god vane løbende at slette opslag på Facebook og senest efter 2 år. Billeder skal altså opbevares på en måde, så du senere kan finde dem igen. 

Eksempler
Klassebillede
Dette billede er harmløst og må offentliggøres uden samtykke.
Undervisningssituationer
Dette billede er harmløst og må offentliggøres uden samtykke.
Portrætbillede
Dette billede er harmløst og må offentliggøres uden samtykke.
Ud af huset
Dette billede er harmløst og må offentliggøres uden samtykke.
Publikationer
Brug af billeder i publikationer, plakater mv. betegnes som en indgribende offentliggørelse og kræver samtykke.
Kampagne
Ved så udbredt offentliggørelse og typisk af mere langvarende karakter, så må billedet kun offentliggøres med samtykke, da vedkommende med rette kan føle sig udnyttet.
Ansat på job
Ansatte skal give samtykke til offentliggørelse af billeder.
Konfirmand
Billedet indeholder følsomme oplysninger om personens religiøse overbevisning og må derfor ikke offentliggøres uden samtykke.
Næsepilleri
Personen på billedet kan med rette føle sig udstillet/krænket, og billedet må derfor ikke offentliggøres uden samtykke.
Specialområdet
Billedet viser en person med særlige behov. Det kræver derfor samtykke inden offentliggørelse.
Uheld
Personen på billedet kan med rette føle sig udstillet/krænket, og billedet må derfor ikke offentliggøres uden samtykke.
Svømmehal
Det vil normalt ikke være i orden at offentliggøre billeder fra svømmehal, men fordi personen ikke kan genkendes, er det ok at bruge uden samtykke.
Sidste skoledag
Billedet kan med rette være krænkende at få offentliggjort. Offentliggørelse kræver derfor samtykke.
Skål!
Personen på billedet kan med rette føle sig udstillet/krænket, og billedet må derfor ikke offentliggøres uden samtykke.
UPS!
Billedet er harmløst og må normalt gerne offentliggøres uden samtykke, men fordi en forælder har modsat sig brug af sit barns billede, må det ikke offentliggøres.
Vis flere..