Brug af personbilleder

Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes som en behandling af personoplysninger. Det kræver som udgangspunkt ikke samtykke at offentliggøre harmløse personbilleder - herunder video. Det afgørende er, at personen på billedet ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billeder der viser følsomme/fortrolige oplysninger som fx religion, seksuel orientering og helbredsoplysninger må ikke offentliggøres, se nederst på siden med eksempler.

Hvor må du offentliggøre billeder

Reglerne gælder for offentliggørelse af billeder på internettet. Reglerne gælder også for brug billeder på kommunens egne platforme fx Aula, MinUddannelse eller på væggen i klasselokalet.

 

Hvis et billede kun bruges i intern sammenhæng på intranettet eller i et personalerum, hvor det udelukkende er ansatte der ser det, er der ikke tale om en offentliggørelse. Når du bruger billederne internt, kræver det ikke samtykke.

 

Brug af billeder i kampagner eller trykt materiale såsom pjecer og plakater kræver altid samtykke.

Hvem er på billedet

Reglerne gælder både elever, forældre og gæster, dog ikke ansatte på arbejde. For ansatte på arbejde gælder der fortsat et krav om samtykke til offentliggørelse af billeder (læs mere her).

Vurdering af billeder
Vurder hvert enkelt billede, som skal offentliggøres. Det afgørende er om personerne kan føle sig krænket over det, der vises på billedet eller den sammenhæng, som billedet bruges i.  Ved brug af billeder af børn, skal vi være ekstra opmærksomme.

Personer skal kende til vores brug af billederne. Det håndteres således:

 • Elever og forældre:

  • Forældrene har modtaget en generel orientering via eBoks. Det samme sker ved fremtidige skoleindskrivninger.

  • Derudover skal skolen linke til forvaltningens persondatapolitik/oplysningspligt på skolens hjemmeside. Brug dette link

  • Skolen skal opdatere persondatapolitikken i Aula under Fælles filer. Find persondatapolitikken her.

 • Gæster

  • ​Er der ”gæster” med på billedet, dvs. andre end forældre/elever/ansatte under Aalborg Kommunes Skoleforvaltning, skal du sikre dig, at disse er orienteret om den påtænkte offentliggørelse af billedet og dokumentere, at du har udleveret eller sendt persondatapolitikken til dem. Find den her.

 

 • Ansatte

  • Skolens administration har ansvar for at indhente og opbevare samtykke for alle ansatte. Se skabelon til samtykke her.

 

Indsigelser ved brug af billeder
Ved indsigelser om brug af billeder fra en elev, forældremyndighedsindehaver, en ansat eller gæst slettes/fjernes billederne.

En indsigelse imod offentliggørelsen kan gælde et specifikt billede eller være af helt generel karakter, dvs. hvis vedkommende modsætter sig offentliggørelse af alle billeder af pågældende.

 

Vi skal sikre, at der ikke offentliggøres billeder af personer, som har modsat sig den offentliggørelse.

Et billede kan være en personoplysning

Billeder med genkendelige personer er personoplysninger. Personerne på billederne har ret til indsigt eller kan kræve billederne slettet, hvis de er brugt til andet end intern brug. Det er derfor en god idé at gemme og bruge, så få billeder som muligt. Det er eksempelvis en god vane løbende at slette opslag på Facebook og senest efter 2 år. Billeder skal altså opbevares på en måde, så du senere kan finde dem igen.

 

Ansatte i Skoleforvaltningen er altid velkommen til at kontakte Tine Ejstrup Paulsen, databeskyttelseskonsulent ved behov for hjælp.

REGLER FOR BRUG AF BILLEDER