top of page

VEJLEDNING FOR BEKYMRENDE FRAVÆR

“Jo tidligere der sættes ind over for fraværet, jo større er muligheden for at få eleven tilbage på sporet...”

Retten og pligten til uddannelse er en grundlæggende menneskerettighed, som er vedtaget i følgende:

 

Grundloven § 76: ” Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børn undervise i folkeskolen”

Børnekonventionens artikel 28: ”Deltagerstaterne anderkender barnets ret til uddannelse og med henblik på gradvis at opnå denne ret skal de især:

a. Gøre grunduddannelse tvungen og gratis tilgængelig for alle; (…)

e. Træffe forholdsregler for at opmuntre regelmæssig deltagelse i skolegang og begrænse frafald”

 

Handicapkonventionens artikel 24, stk. 1:

”Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til uddannelse. Med henblik på at virkeliggøre denne ret uden diskrimination og på grundlag af lige muligheder skal deltagerstaterne sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer samt livslang læring (…)”

 

Det er altid bekymrende, hvis en elev er meget fraværende fra skolen, fordi det kan have konsekvenser for elevens læring og trivsel i klassen. Jo tidligere der sættes ind over for fraværet, jo større er muligheden for at få eleven tilbage på sporet.

Aalborg Kommune logo
Klasselærer

Ønsker du at læse mere om Aalborg Kommunes vejledning om bekymrende fravær?

Skriv til os, så sender vi vejledningen om bekymrende fravær som pdf 

Du kan også bestille vejledningen ved at ringe på telefon 9352 0022

bottom of page