AULA I AALBORG KOMMUNE

Aalborg Kommunes Aula-guide
Smart, sikker og god brug af Aula
Support
Få hjælp af Skoleforvaltningens Aula-team
Sikkerhedsbrud i Aula
Hvad skal I gøre, hvis uheldet er ude?
Step let op i Aula
Guide til step up i Aula for pædagogiske medarbejdere
Anvendelsstrategi
Mål, succesmål og retningslinjer
Aula i Landsbyordningerne
Find tidsplan, vejledninger mv.
Aula-workshop
Find slides, vejledninger og arbejdsark fra Aula-workshop d. 17.09.19
Aula-kit
Materiale til lokal proces på skolerne, hvor der sættes fokus på god digital kommunikation
Opsætningsworkshop
Datapolitik, slides, udrulningsdrejebog og vejledning
Roller og brugere
Find en oversigt over Aula-temaets forskellige roller og opgaver
Nyhedsbrev
Find alle nyhedsbrevene her
Datamigrering
Få et indblik i opgaverne ifm. datamigreringen
Vis flere..

93520104 - Email

HVAD ER AULA?

Aula er den nye samarbejdsplatform, der skal styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle, forældre og børn ved bedre indsigt og kommunikation omkring børns læring, trivsel og udvikling. Både dagtilbud, skoler og DUS får Aula som fælles platform, og hovedformålet er at understøtte følgende:

 • Sammenhæng
  Én genkendelig løsning på tværs af institutioner og kommuner.
 • Tilgængelighed
  Én brugervenlig platform, der er udviklet med tanke på brugernes hverdag og skabt i samarbejde med brugerne.
 • Sikkerhed
  Ansvarlig opbevaring af data og fremtidssikring af kommunernes dataansvar.
 • Overblik
  Nem adgang til et samlet overblik med plads til innovative løsninger

HVAD ER BAGGRUNDEN?

Regeringen og KL indgik i 2014 en aftale om at realisere en fælles digital brugerportal for folkeskolen kaldet Brugerportalsinitiativet (BPI). Brugerportalsinitiativet indebærer, at alle kommuner skal anskaffe to overordnede digitale løsninger til skolerne; samarbejdsplatformen, som er et digitalt værktøj til kommunikation og samarbejde mellem skole og hjem (Aula) og læringsplatformen, som er et digitalt værktøj til at arbejde med elevernes læring og trivsel (MinUddannelse).

Samlet giver BPI rammerne for:

 • Planlægning 

 • Forberedelse 

 • Gennemførelse

 • Evaluering af pædagogisk praksis

 • Samarbejde med og omkring
  børnene