top of page

AULA I AALBORG KOMMUNE

HVAD ER AULA?

Aula er den nye samarbejdsplatform, der skal styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle, forældre og børn ved bedre indsigt og kommunikation omkring børns læring, trivsel og udvikling. Både dagtilbud, skoler og DUS får Aula som fælles platform, og hovedformålet er at understøtte følgende:

 • Sammenhæng
  Én genkendelig løsning på tværs af institutioner og kommuner.
 • Tilgængelighed
  Én brugervenlig platform, der er udviklet med tanke på brugernes hverdag og skabt i samarbejde med brugerne.
 • Sikkerhed
  Ansvarlig opbevaring af data og fremtidssikring af kommunernes dataansvar.
 • Overblik
  Nem adgang til et samlet overblik med plads til innovative løsninger

HVAD ER BAGGRUNDEN?

Regeringen og KL indgik i 2014 en aftale om at realisere en fælles digital brugerportal for folkeskolen kaldet Brugerportalsinitiativet (BPI). Brugerportalsinitiativet indebærer, at alle kommuner skal anskaffe to overordnede digitale løsninger til skolerne; samarbejdsplatformen, som er et digitalt værktøj til kommunikation og samarbejde mellem skole og hjem (Aula) og læringsplatformen, som er et digitalt værktøj til at arbejde med elevernes læring og trivsel (MinUddannelse).

Samlet giver BPI rammerne for:

 • Planlægning 

 • Forberedelse 

 • Gennemførelse

 • Evaluering af pædagogisk praksis

 • Samarbejde med og omkring
  børnene

Datamigrering
bottom of page